Laatste richtlijnen

De afspraken en regels (zie vorig bericht) zijn aangepast wat betreft het startuur van alle groepen, dit is op het normale tijdstip! We hoeven dus geen 5min. later te beginnen, maar wel 5min. vroeger te stoppen.
We gaan naar binnen 10 minuutjes vóór het startuur, nog steeds nadat de verantwoordelijke de toelating heeft gegeven.
Voorlopig mag er ook niemand op de tribunes plaats nemen, indien dit wijzigt zal het hier medegedeeld worden.