Start nieuw seizoen???

Momenteel is alles zodanig onzeker, dat we nog geen idee hebben wanneer en op welke manier het nieuwe zwemseizoen kan aanvangen.
Normaal starten we elk jaar begin september en dat hopen we nu ook te kunnen doen, maar… kan alles verlopen zoals voorheen? Kunnen we op dezelfde dagen en uren zwemlessen voorzien? Kan dit nog samen met publiekzwemmen?

Er is geen enkele zekerheid en we zullen de beslissingen vanuit het Sinbad en het stadsbestuur pas eind augustus te weten komen.
Dus, hou onze website in het oog, van zodra we weten wanneer en op welke manier de zwemlessen voor rakkersinbad, zwemschool, pr├ęcompetitie, start2swim en de trainingen voor de competitie kunnen hervatten zal je dat hier kunnen lezen.