Trainingen kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie blijven de trainingen voor zwemschool en précompetitie doorgaan, behalve op zaterdagen 25 december (kerstdag) en 1 januari (nieuwjaarsdag)
Voor de competitiegroepen zijn er enige wijzigingen, zie schema hieronder.